Logo
chat  
     
   
VZW
AGENDA
ADOPTIES
TIPS
HOME
TIJDSCHRIFT
ONSHELPEN
CONTACT
LINKEN
b d  
         

 

... PRESENTATIE

 

...GEDRAGSCODE

 

...ORGANISATIE

 

...ONZE MISSIES

 

Presentatie

 

De graad van ontwikkeling van een maatschappij  wordt bepaald door de aandacht die zij schenkt aan de zwakken en de minst begunstigden van haar leden (de armen, de kinderen, de zieken en de ouderen) en ….de huisdieren die gedurende gans hun leven hun vriendschap en liefde geven (in een meer en meer individualistische en harde, zelfs wrede wereld), zij verdienen beslist hulp als zij oud worden en het leven hen scheidt van het baasje dat ze liefhadden.

Dat is het doel dat de Fanal des Animaux  zich stelt en we zijn fier om er naar te handelen.

De Fanal des Animaux werd opgericht in Schaarbeek in 1987 op initiatief van een paar vrienden die zich zorgen maakten over het lot van huisdieren wanneer hun baasjes kwamen te overlijden of wanneer ingevolge hun hoge leeftijd de baasjes naar een rusthuis moesten verhuizen en alzo hun trouwe gezellen niet langer bij zich konden houden.

In zijn statuten (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1987)wordt nauwkeurig weergegeven dat één van de hoofddoelen van de Fanal des Animaux is  ”huisvesting geven, volgens zijn opvangmogelijkheden aan huisdieren tijdelijk of definitief gescheiden van hun baasjes”.
                                   
Momenteel en rekening houdend met de lokalen en de beschikbare middelen, wordt de opvang enkel voorbehouden aan katten.
       
De  grote  moeilijkheid van deze specifieke taak wordt unaniem erkend door andere opvangtehuizen voor dieren en door de Nationale Raad voor Dierenbescherming  waar de Fanal des Animaux ook lid van is.