Logo
chat  
     
   
VZW
AGENDA
ADOPTIES
TIPS
HOME
TIJDSCHRIFT
ONSHELPEN
CONTACT
LINKEN
d d  
         

 

...JONGE KATJES

 

...KATERS

 

...KATINNEN

 

...VOORWAARDEN

 

 

 

Vooraleer Te Adopteren

   

 

Een huisdier adopteren is een verbintenis die niet te licht mag worden opgevat. Een kat kan wel 20 jaar worden.  Men moet zich de vraag stellen wanneer men wenst te adopteren of men werkelijk klaar is om al die jaren voor het dier te willen zorgen..

Vooraleer men een huisdier wil aanschaffen, moet men zich ook afvragen :
-Zijn er geen allergieën in mijn omgeving ?
-Ben ik in  staat om het al de zorgen te geven die het nodig heeft ?
-Indien ik op een appartement woon, is de eigenaar akkoord dat ik een kat wil adopteren  ?

Er zijn zo veel dieren achtergelaten net om die redenen.

Wees vooruitziend en vergewis u van deze punten alvorens een huisdier te adopteren. Ieder jaar worden duizenden katten ingeslapen omdat men niet de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen...

Voorafgaand aan een adoptie……

Er zullen u een paar vragen gesteld worden vooraleer men u een dier toevertrouwt om te vermijden dat het opnieuw zou worden achtergelaten.
De kosten die gevraagd worden voor het dier, dekken de kosten die het opvangtehuis heeft uitgegeven om  te betalen voor het ontwormen, de inentingen, de sterilisatie en   soms kleine dierenartsonkosten.  Het opvangtehuis maakt geen enkele winst op het gevraagde bedrag. Onderaan deze pagina kan u lezen hoeveel een adoptie kost.

Inlichtingen die u in acht moet nemen vooraleer u een dier ter adoptie wilt aanbieden

Indien u een kat of een hond heeft ter adoptie, aub vraag dan een  bedrag om zeker te zijn dat de mensen die uw dier adopteren , erstig mogen genomen worden. Een klein bedrag zoals 10 of 20E kunnen een groot verschil uitmaken in de keuze van de nieuwe thuis.
OPGELET ! Jonge katjes kunnen als voedsel dienen voor slangen of gebruikt worden voor onderzoeken in de laboratoria.
Wees steeds op uw hoede.

De prijzen van het opvangtehuis

Aangezien de huisvesting, het voedsel en de verleende zorgen  van de dieren in het opvangtehuis veel geld kosten en dat het zelffinacierend is en overleeft dankzij giften, wordt een klein bedrag gevraagd bij de adoption van een dier.


 

 

 

 

chat