Logo
chat  
     
   
VZW
AGENDA
ADOPTIES
TIPS
HOME
TIJDSCHRIFT
ONSHELPEN
CONTACT
LINKEN
b d  
         

 

...TIPS

 

 

 

 

 

 

 

 TIPS

 

Kiepramen

Een dodelijke valkuil voor onze katten

 

 

Wat verstaan we onder kiepramen ?

Het betreft een raam met een vleugel uitgerust met twee systemen om te openen, hetzij op de klassieke manier of door  kantellen bovenaan om een beetje open te laten. Men kan aldus verluchten zonder schrik te hebben dat er zal ingebroken worden.

Wanneer het raam op die manier open staat; ontstaat er een open plek tussen de omkadering en de hoogte van het raam. Door deze beperkte ruimte is het onmogelijk voor een mens om zo toegang te krijgen tot het huis of het appartement  maar voor een klein dier zoals de kat is het echter wel mogelijk.

Maar wanneer de kat langs deze opening binnendringt kan hij noch vooruit noch achteruit. En hoemeer hij tracht om er uit te geraken des te meer wordt hij door het gewicht van zijn lichaam,  neergedrukt in de driehoek die gevormd wordt door het raam en de raamstijl. De klauwen hebben geen enkele greep. Het is net of zijn lichaam in een bankschroef is terechtgekomen die zich langzaam over hem sluit. Dood door verstikking, inwendige bloeding enz….dit zijn de gevolgen  van dit samendrukken dat best kan vermeden worden indien men de nodige risico’s kent van dit soort ramen.

 

 

 

 

 

chat